Design


Septisk Tank Design

Utforma en septisk tank ( Kingspan Slamavskiljare )är en viktig del av att bygga ett hem som inte har tillgång till en stad avloppssystem. I själva verket måste allvarligt överväga att där septisk systemet ska placeras på någon fastigheten innan den slutliga egen design avgörs. Om du gör det kan innebära att spara tusentals dollar på…